Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ ψῆφος του ἔχει (δυστυχῶς) τὴν ἴδια ἀξία μὲ τὴν δική μου!!!

 
Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς Δημοκρατίας…

Ὅ,τι ἡ ψῆφος τους ἔχει τὴν ἰδίαν βαρύτητα μὲ τὴν δική μου ἤ τὴν δική σας…

Ἀριστοτέλης.


 
(Κῦρος Μανούσκας γιὰ τὴν μεταγραφή)

φωτογραφία

Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου