Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΘΑΝΑΣΙΜΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ

 
Της Νίκης Μάρκου
 

Η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη με θανάτους, αναπηρί­ες, ανικανότητες ψυχοπνευματικές, παραμορφώσεις και μιζέριες που προκλήθηκαν είτε από πολέμους είτε από πανδημίες, οι όποιες «γεννήθηκαν» από την φύση ή προ­κλήθηκαν από ανθρώπους που χρησιμοποίησαν τις γνώσεις και την εξυπνάδα τους ως όπλο για να κατατροπώσουν τον εχθρό τους. Στην πραγματικότητα, εχθρός ήταν, είναι και θα είναι, οι συνάνθρωποι τους!


Βιολογικός πόλεμος σημαίνει χρήση βιολογικών όπλων, δηλαδή πα­θογόνων μικροοργανισμών, άναπαραγόμενων, οι όποιοι προκαλούν ασθένειες σοβαρές, μεταδιδόμενες ή μή. Επίσης, στα βιολογικά όπλα ανήκουν κα δηλητήρια - τοξίνες βιολογικής προέλευσης, δηλαδή πα­ράγονται άπό παθογόνους μικροοργανισμούς με σκοπό την χρήση τους για μη ειρηνικούς σκοπούς.
 
 
 
 
Στην εποχή μας, πολλοί οι ιοί, πολλοί οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που εμφανίζονται στις κοινω­νίες μας με την μορφή ασθενειών ως έναν βαθμό ελεγχόμενων από τον άνθρωπο, αλλά με την απειλή της πανδημίας να κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από τα κεφάλια μας, από τις ζωές μας. Κανείς από εμάς τους κοινούς θνητούς, τους πολίτες αυτής της γης, δεν αμφιβάλει ότι με την εργαστηριακή παρέμβαση ο άνθρωπος είναι ένοχος για την παραγωγή πολλών έξ' αυτών των παθογόνων οργανισμών. [...]

Ο ΒΑΚΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
 
Έρευνες και πειράματα με τον βάκιλο του άνθρακα πραγματοποιήθηκαν πριν, κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, από πολλές χώρες, όπως Ιαπω­νία, Κίνα, Βρετανία, Αμερική, Ρωσία κ.ά.. Οι συνέπειες αυτών ήσαν απολύτως καταστροφι­κές και μη αναστρέψιμες, και γι' αυτό τον λόγο θα έπρεπε να ευχόμαστε να μη χρησιμοποιηθή ό άνθρακας ποτέ ως βιολογικό όπλο.
 
 Ό βάκιλος του άνθρακα, όπλο.
 
Άς σταθούμε μόνο σε ένα παράδειγμα: Το 1934, σε ένα νησάκι κοντά στην Σκωτία, στο Γκρουίναρντ, οι Βρετανοί έκαμαν τις έρευνες τους με τον βάκιλο του άνθρακα. Ό χρόνος κύλησε, και το 1943, η κατά­σταση ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο. Ξέσπασε επιδημία άνθρακα στην περιοχή απέναντι από το Γκρουίναρντ, και μάλιστα στα πρόβατα. Έγιναν προσπάθειες να καθαρισθή η περιοχή, αλλά δυστυχώς απέτυ­χαν, επειδή οι σπόροι του άνθρακα είναι πολύ μικροί, διασκορπίζονται παντού, καταστρέφουν τα πάντα ενώ δεν καταστρέφονται οι ίδιοι ούτε καν από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Ή περιοχή αυτή είναι ακόμα μολυσμένη από άνθρακα και αποκλεισμένη, παρά το γεγονός ότι τα πειράματα εκεί σταμάτη­σαν αμέσως μετά την μόλυνση της από άνθρακα.
 

Αξίζει της ιδιαίτερης προ­σοχής μας η ασθένεια του άν­θρακα, επειδή μπορεί να χρησι­μοποιηθή και σήμερα ο βάκιλος του άνθρακα ως βιολογικό όπλο. Μπορεί τα μέλη μιας ομά­δας ελίτ να αποφασίσουν πώς η δείνα η τάδε περιοχή, σε κάποιο σημείο της γης, δεν συμμορφώνεται με τα δικά τους σχέδια και στόχους. 'Αν έτσι αποφασίσουν, κανείς δεν θα είναι σε θέση να τους σταματήση, σε περίπτωση που αποφασίσουν να μο­λύνουν ανθρώπους και εδάφη. Μπο­ρούν, για παράδειγμα, να ψεκάσουν με χαμηλές πτήσεις αεροπλάνων την περιοχή-στόχο, και να σκορπίσουν την ασθένεια και την φρίκη σε μεγά­λο μέρος του πληθυσμού.
 
Με πενήντα κιλά άνθρακα και υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθή­κες (τις όποιες γνωρίζουν άριστα να χειρίζωνται οι επιστήμονες-ερευνητές), μπορεί να δημιουργηθή ένα μο­λυσμένο αλλα άοσμο και άχρωμο σύννεφο άνθρακα που θα άπλωθή σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων και θα καταστρέψη σ' αύτη την έκταση την ζωή.
 
Picture of Researcher in the laboratory


Ό φόβος είναι απόλυτα δικαιολογημένος. Ό βάκιλος του άνθρακα αποτελεί βιολογικό όπλο, το οποίο κάποιοι-λίγοι είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσουν προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Και φυσι­κά, τίθεται ο ίδιος πάντα προβληματισμός. Ή κατάσταση είναι δραμα­τική, αλλά θα γίνη εφιαλτική - σατανική, αν οι έρευνες για τον βάκιλο του άνθρακα ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο. 'Ήδη, με τα έως τώρα γνωστά δεδομένα για την ασθένεια και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο, κανένα χαμόγελο παρηγορητικό δεν μπορεί να άνθιση στα πρόσωπα μας.


Ή ασθένεια του άνθρακα μεταδίδεται στον άνθρωπο όταν έρχεται σε άμεση επαφή με ζώα που έχουν μολυνθή με άνθρακα ή με κάποια προϊόντα τους. Να μην ξεχνάμε ότι τα ζώα μπορεί σκόπιμα να μο­λυνθούν με άνθρακα. Ή ασθένεια εμφανίζε­ται με τρεις διαφορε­τικές μορφές στον άν­θρωπο. Δερματική, με εξανθήματα και πλη­γές. Γαστρεντερική, με ναυτία, εμετούς, πυρετό, πονο στην κοιλιά και αιμορραγική διάρροια. Αυτή ή μορφή είναι σπάνια (ας σκε­φθούμε τι θα γίνη, αν προκληθή σκό­πιμα), με υψηλά ποσοστά θνησιμότη­τας, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

 
Και, πνευμονική μορφή, με ερεθισμό στον λαιμό, πυρετό και πόνους. Άν δεν άντιμετωπισθή έγκαιρα, ό ασ­θενής έχει σοβαρότατα αναπνευστικά προβλή­ματα, μπορεί να βρεθή αντιμέτωπος με μηνιγγί­τιδα, να ύποστή σοκ κα να πεθάνη. Υψηλά και σε αυτή την μορφή τα ποσο­στά θνησιμότητας.* Άπό τό βιβλίο «Οί συνωμότες τής τροφής - Βιολογικά όπλα: Όλε­θρος και θρήνος, άν...», τής Νίκης Μάρκου.
 
Ελληνόραμα: Τεύχος 102
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου