Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Το μίσος των θρησκευτικών βιβλίων των Εβραίων κατά των Χριστιανών


Σε χρόνια που πλέον όταν κανείς καταδικνύει την προπαγάνδα και τον στόχο επιβολής εξουσίας των Εβραίων σε όλη την γη,κινδυνεύει και κατηγορείται ως αντισημιτιστής , είναι θεμιτό να αναδείξουμε συγκεκριμένα χωρία από τα ιερά βιβλία της πίστεως τους τα οποιοία ακόμη και Έλληνες βουλευτές εκλεγμένοι έχουν απαγγείλει σε εβραικές συναγωγές .

Στα παρακάτω χωρία των ιερών βιβλίων τους αναβλύζει το μένος κατά των Χριστιανών - (Γκόιμ όπως μας αποκαλλούν) καθώς μας αποκαλλούν κτήνη, ζώα, άξιους θανάτου , χειρότερους των χείρων , και λαός γαϊδάρων...

Είναι ένα δείγμα πραγματικά μιας όχι και τόσο ενδελεχής έρευνας , καθώς όσο περισσότερο σκαλίζεις βρίσκεις και πιό πολλές αντιχριστιανικές καταγραφές...
Η έρευνα μας σταμάτησε πρίν ουσιαστικά αρχίσει λόγω της μπόχας και του μίσους που τρέφουν για τον Χριστιανισμό , καθώς θεωρήσαμε πως τα παρακάτω είναι αρκετά για να μάθουμε τι πιστεύει και διδάσκεται αυτός ο "αθώος" κατά τα άλλα και πολυβασανισμένος λαός...

Να σημιώσουμε εδώ πως Παγκόσμιοι οργανισμοί διακυβέρνησης όπως ο ΟΗΕ , έχουν εδώ και χρόνια ενεργοποιήσει την λέξη "αντισημιτισμός" και στην πορεία την υιοθέτησε η πλειοψηφία των κυβερνήσεων έτσι ώστε να τιμωρείται οποιοσδήποτε τολμήσει και ξεστομίσει λέξεις που δεν θα ηχούσαν όμορφα στα αυτιά των Σιωνιστών-Εβραίων.


•SCHABBATH (145B). "Οι Χριστιανοί είναι ακάθαρ­τοι, διότι τρώγουν ακαθαρσίας".

• KERITHUTH (6B, σ.78). "Οι Εβραίοι ονομάζο­νται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω­ποι".

• ΜΑΚΚΟΤΗ (7Β). "Αθώος δολοφονίας, εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού".

• MIDRASCH TALPIOTH (225). "Οι Χριστιανοί ε πλάσθησαν, διά να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε".

• ORACH CHAIIM (57, 6Α). "Πρέπει να λυπάται τους Χριστιανούς περισσότερον από τους ασθενείς χοί­ρους".

• SANHEDRIN (74B) TOS. "Η σεξουαλική συνουσί­α του Χριστιανού είναι ως η του κτήνους".

• KETHUBOTH (3B). "Το σπέρμα του Χριστιανού έ­χει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους".

• KIDDUSCHIM (68A). "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων".

• ΕΜΕΚ HAMLELECH (23D). "Αι μη εβραϊκαί ψυχαί προέρχονται από τον θάνατον και την σκιάν του θα­νάτου".

• ZOHAR (I, 131A). " Ο ειδωλολατρικός Λαός των Χριστιανών μολύνει τον κόσμον".

• SCHABBATH (116A) TOS. "Τα Ευαγγέλια ονομαζό­μενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία".

• SCHABBATH (116A)." Όι Ταλμουδισταί συμφω­νούν ότι τα βιβλία των Χριστιανών πρέπει να καίγωνται".

• GLULLIN (91Β). "Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπειαν, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη".

• IORE DEA (148, 5). "Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα".

• BABHA KAMA (113B). "Επιτρέπεται να εξαπατά τις τους Χριστιανούς".

• ZOHAR (I, 160A). "Οι Εβραίοι πρέπει πάντοτε να προσπαδούν να εξαπατούν τους Χριστιανούς".

• CHOSCHEN HAM (388, 15). "Φονεύσατε εκεί­νους, οι οποίοι έδωσαν τα χρήματα των Ισραηλιτών εις Χριστιανούς".

• CHOSCHEN HAM (425, 5). "Εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Τοράχ, δέον να φονευθούν".

• HILKOTH TECH (11, 8). "Όι Χριστιανοί και οι άλλοι αρνούνται τον "Νόμον του Τοράχ".

• HILKOTH AKUM (Χ, 1). "Μη κάνεις συμφωνίας και μην επιδεικνύης κανέναν οίκτον προς τους Χριστια­νούς".

• IORE DEA (158, 2) HAG. "Φονεύσατε τους αρνη-σιθρήσκους, τους στραφέντας προς το Χριστιανικόν δόγμα".

• BACHAIAD PENT FOLIO 201, COL.4. "Τα λόγια των Ραββίνων είναι λόγια Θεού ζώ­ντος!"
Αυτά τα ΄λίγα λοιπόν για το τι διδάσκονται και πιστεύουν οι γείτονες μας για τον Χριστιανισμό και τους πιστούς ...

Είναι τρανταχτές αποδείξεις που προτείνονται να τριφτούν στη μούρη των παγανιστών οι οποίοι προσπαθούν αποτυχημένα να εξισώσουν τον Χριστιανισμο με το Ισραήλ , καθώς μας αποκαλλούν εμάς τους Χριστιανούς , Εβραίους ...

Μπορείς να αντικρούσεις τις ηλιθιότητες τους και τα ψέυδη τους δείχνωντας το μένος που κρύβουν οι ίδιοι οι Εβραίοι για τον Χριστιανισμό και τους πιστούς .

Αλλά ας μην μείνουμε εκεί...

Το Θέμα είναι πως η Εκκλησία της Ελλάδος σημερα , δεν κάνει "τσιρ" για αυτό το "ευχολόγιο" το οποίο περιέχουν τα ιερά βιβλία των Εβραίων για τους Χριστιανούς...

Επίσης είναι γώστό σε όλους μας από διάφορα δημοσιεύματα ανα τα χρόνια , πως πολλοί οι οποίοι κυβέρνησαν την πολύπαθη πατρίδα που ακούει στο ονομα Ελλάδα, ήσαν Εβράιοι κατα την καταγωγή τους και το θρήσκευμα τους .

Είναι ώρα να αναλογιστείς τί πραγματικά πιστεύουν οι Κυβερνώντες μας σε σχέση με την Πίστη, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της Πατρίδα μας στα βάθη των χρόνων...

Είναι ώρα να αναλογιστείς πως ο " επιούσιος λαός " της Νέας τάξης πραγμάτων , δρα υπόγεια σε όλες τις κυβερνήσεις , διαμορφώνει και χαράσει πορείες κρατών και πάντοτε λειτουργεί για το προσωπικό του συμφέρον ...polemiko-imerologio

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου