Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Γιατί οἱ δημοσιοκάφροι ἐπιδιώκουν τήν καταστολή μας;


Τελικὰ τὸ ὅτι ΟΛΟΙ οἱ δημοσιοκάφροι … στηρίζουν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια τὴν μεγάλη λῃστεία, ποὺ διαπράττουν ἐναντίον μας οἱ τοκογλύφοι, δὲν φαίνεται πολὺ …τυχαῖο κι αὐτονόητο. Γιατί οἱ δημοσιοκάφροι ἐπιδιώκουν τήν καταστολή μας;

 
 
Ὑπάρχει ἔνας ἐμφανὴς κοινὸς παρονομαστὴς (σημειώνεται μὲ κίτρινο βέλος) …ποὺ ἐξηγεῖ εὔκολα τὸ γιατὶ ἐνώνουν τὶς δυνάμεις τους, μὲ τόση μανία, ἐναντίον μας, μὲ σκοπὸ καὶ στόχο τὴν μὴ ἀναστρέψιμη κοινωνικὴ καὶ οἰκονομική μας καταστροφή.Γιατί οἱ δημοσιοκάφροι ἐπιδιώκουν τήν καταστολή μας;
 
Ἡ ῥοὴ τοῦ αἵματος πρέπει νὰ κρατηθῇ σταθερή…
…ἀπὸ ἐμᾶς πρὸς αὐτοὺς …μέχρι νὰ μὴν μείνῃ σταγόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου