Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων, τὸ χρῆμα καὶ ἡ ὑποδούλωση τῶν χριστιανῶν


Ἐξακολουθοῦμε νὰ νομίζουμε ὅτι τὰ Μνημόνια εἶναι ἁπλὰ δανειακὲς συμβάσεις καὶ τίποτα περισσότερο;


Πρωτόκολλο εἰκοστὸ ἀπὸ τὰ "Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών"

Μία προοδευτικὴ φορολογία θὰ δώσει πολὺ μεγαλύτερο εἰσόδημα ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἀναλογικὴ φορολογία, ἡ ὁποία μᾶς εἶναι χρήσιμη μόνο γιὰ νὰ διεγείρουμε ἀναταραχὲς καὶ δυσαρέσκειες μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν. Προκαλέσαμε στοὺς Χριστιανοὺς οἰκονομικὲς κρίσεις μὲ μοναδικὸ σκοπὸ ν' ἀποσύρουμε τὸ χρυσὸ ἀπὸ τὴν κυκλοφορία.


Τεράστια κεφάλαια ἔμειναν στάσιμα, ἀποσύροντας καὶ τὸ χρῆμα τῶν Κρατῶν, ποὺ ὑποχρεώνονταν ἔτσι ν' ἀπευθύνονται στὰ ἴδια αὐτὰ κεφάλαια, γιὰ νὰ βροῦν χρήματα. Τὰ δάνεια αὐτὰ ἐπιβάρυναν τὰ οἰκονομικὰ τῶν Κρατῶν μὲ τὴν πληρωμὴ τόκων. Τὰ ὑποδούλωσαν στὸ κεφάλαιο. Ἡ συγκέντρωση τῆς βιομηχανίας στὰ χέρια τῶν κεφαλαιοκρατῶν, οἱ ὁποῖοι κατέστρεψαν τὴ μικρὴ βιομηχανία, ἀπορρόφησε ὅλες τὶς δυνάμεις τοῦ λαοῦ καὶ συγχρόνως τοῦ Κράτους.

Ὅσο καιρὸ τὰ δάνεια παρέμειναν ἐσωτερικά, οἱ Χριστιανοὶ δὲν ἔκαναν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ μεταβιβάζουν τὸ χρῆμα ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ φτωχοῦ στὶς τσέπες τοῦ πλούσιου. Ὅταν ὅμως ἐξαγοράσαμε τὰ πρόσωπα ποὺ χρειάζονταν γιὰ νὰ μεταφέρουμε τὰ δάνεια σὲ ἐξωτερικὸ ἔδαφος, ὅλα τὰ πλούτη τῶν Χριστιανῶν διοχετεύθηκαν στὰ ταμεῖα μας καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἄρχισαν νὰ μᾶς πληρώνουν φόρο ὑποτέλειας.

Πόσο φανερὴ εἶναι ἡ ἀπουσία τῆς κρίσης ἀπὸ τὰ καθαρὰ ζωώδη μυαλὰ τῶν Χριστιανῶν!
Δανείζονταν ἀπὸ μᾶς μὲ τόκο καὶ χωρὶς νὰ σκέπτονται ὅτι θὰ χρειαζόταν ν' ἀφαιρέσουν τὸ χρῆμα αὐτὸ ἐπιβαρυμένο μὲ τοὺς ἐπιπλέον τόκους ἀπὸ τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους γιὰ νὰ μᾶς ἐξοφλήσουν!
Ὑπῆρχε τίποτε ἁπλούστερο ἀπὸ τὸ νὰ παίρνουν τὸ χρῆμα ποῦ εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς φορολογουμένους τους;
ΠΗΓΗ
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου